Minister Dijkgraaf zet streep door experiment met 'promotiestudent'

Minister Dijkgraaf zet een streep door het experiment promoveren met behoud van je studiebeurs in plaats van een salaris. AOb-sectorbestuurder Donald Pechler: “Al bij de invoering van het experiment riepen wij samen met PNN medezeggenschapsraden op om niet met het experiment in te stemmen.” Dat meldt de AOb. 

Minister Dijkgraaf gaat de student-promovendus niet in de wet opnemen. Hij trekt de conclusie dat er geen meerwaarde zit in een student-promovendus. Vanaf 2024 stopt het experiment.

Broos draagvlak

Volgens de minister hadden de promovendi ook allemaal bezwaren tegen het experiment. Het draagvlak is zeer broos en dat weegt zwaar mee in zijn besluit. Volgens de minister past een systeem van student-promovendi niet bij zijn streven naar meer rust en ruimte in het wetenschapssysteem. Ook vindt hij dat dit voor alle onderzoekers geen goede positie is.

Ondergewaardeerd 

In de kritische eindevaluatie staat dat studentpromovendi zich erg ondergewaardeerd voelen. Ze bouwen geen pensioen op en ontvangen ook geen vakantiegeld. De studenten hebben wel het gevoel vrijer te zijn bij het kiezen van een promotieonderwerp dan de werknemer-promovendi, maar in het dagelijks werk voelen ze geen verschil wat autonomie betreft.

Onderwijs en onderzoek 

Een van de doelen van het experiment was om meer promovendi op te leiden. Maar volgens de minister kan dit ook op een andere manier. “Zo kan ruimte worden gecreëerd voor ongebonden onderzoek, voor talentvolle onderzoekers en nieuwe promotieplaatsen en voor versterking van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk