Jetse Stoorvogel benoemd tot hoogleraar Integrated Environmental Modelling

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Jetse Stoorvogel benoemd tot hoogleraar Integrated Environmental Modelling binnen de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming gaat in per 1 april 2022. Dit meldt de Open Universiteit. 

Als leerstoelhouder zal Jetse Stoorvogel onderzoek en onderwijs op het gebied van Integrated Environmental Modelling ontwikkelen. Dit is een interdisciplinair onderzoeksgebied, gericht op de ontwikkeling en het gebruik van geïntegreerde milieumodellen die de oorzaken van milieuproblemen en hun gevolgen voor ecosystemen en de samenleving analyseren en mogelijke oplossingen beoordelen. De focus van de leerstoel ligt op het versterken van wetenschappelijk gefundeerde informatie voor de besluitvorming over uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Milieumodellen 

Uitgangspunt van Stoorvogels onderzoek wordt de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van wetenschappelijke milieumodellen. De toepassing van deze modellen voor duurzaam beheer en beleid vereist een integratie van de kennis uit verschillende wetenschapsgebieden. Potentiële gebieden voor toepassing zijn klimaatverandering, energiegebruik, verontreiniging en biodiversiteitsverlies. De focus kan variëren van lokale tot mondiale analyses en van de nabije tot de verre toekomst.

Maatschappelijk vraagstuk 

De vakgroep Milieuwetenschappen heeft een lange traditie van onderzoek naar duurzaamheidskwesties, die het tracht uit te breiden door het in te bedden in het OU-onderzoeksprogramma Innovating for Resilience. De overgang naar een wereldwijde duurzame toekomst is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Voor de ontwikkeling van een doeltreffend beleid zijn grondige analyses en toekomstscenario’s nodig. Scenariomodellering en geïntegreerde beoordeling worden steeds belangrijker. De implementatie van deze geïntegreerde modellen op het gebied van duurzame energievoorziening, klimaatverandering, waterbeheer en milieuverontreiniging is een belangrijk onderzoeksdoel. De leerstoel Integrated Environmental Modeling zal hierin een sleutelrol spelen.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Open Universiteit