Kwaliteit van onderwijs staat volgens de universiteiten zwaar onder druk

De Nederlandse universiteiten zijn niet te spreken over de plannen van het kabinet. De instellingen zeggen dat ze dit jaar 1,1 miljard euro tekortkomen en dat dit door "de trage formatie" in stand blijft. "We gaan zo als kennisland verder omlaag, en de werkdruk gaat nog verder omhoog", stelt de vereniging van universiteiten VSNU. Volgens de koepel "komen de kwaliteit van onderwijs en onderzoek nog verder onder druk te staan".

De voorzitter van de VSNU, oud-Kamerlid Pieter Duisenberg, zegt in een reactie op de miljoenennota dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet komen "dat investeert in onderwijs en wetenschap". De organisatie wil dat het nieuwe kabinet 1,1 miljard euro extra in de universiteiten steekt.

Door: ANP