Wat betekent het Nationaal Programma Onderwijs voor studenten?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is sinds de aankondiging ervan veel in het nieuws. Van achtergrondartikelen tot opiniestukken: iedereen heeft er wat over te zeggen. Hoewel het NPO bedoeld is voor alle lagen van het onderwijs, wordt er vooral veel geschreven over wat de miljardeninjectie betekent voor het funderend onderwijs. Maar wat betekent het NPO voor het hoger onderwijs, en specifiek voor studenten? Wij zetten het op een rijtje.

Het Nationaal Programma Onderwijs is opgezet om herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de coronacrisis mogelijk te maken. Hiervoor heeft het ministerie van Onderwijs 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de komende tweeënhalf jaar. Deze week heeft het ministerie een ‘menukaart’ gepubliceerd aan de hand waarvan scholen bewezen effectieve manieren kunnen kiezen om achterstanden van leerlingen weg te werken en het onderwijs te verbeteren.

Hoger onderwijs

Dit keuzemenu is echter gericht op het funderend onderwijs. In het hoger onderwijs wordt het geld anders besteed. Hierover is nog niet alle informatie bekend, maar we weten al wel dat het NPO een korting op college-, cursus- en lesgeld zal financieren. Op die manier moet het NPO studenten financiële ademruimte geven tijdens de coronacrisis, die er bij veel studenten flink inhakt.

Collegegeld

Iedereen die in het studiejaar 2021/2022 studeert in het hoger onderwijs krijgt korting op het collegegeld. Hierover zijn al bedragen bekend, maar deze bedragen zijn pas definitief als het wetsvoorstel waarin zij staan is aangenomen. Het collegegeld wordt gehalveerd, wat betekent dat het wettelijke collegegeld in het studiejaar 2021/2022 1.084 euro is. Voor eerstejaars studenten was het collegegeld al verlaagd, en dat betekent dat zij tijdens het genoemde studiejaar 542 euro aan wettelijk collegegeld betalen. Dit geldt ook voor tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding.

Instellingscollegegeld

Voor internationale studenten en andere studenten die instellingscollegegeld betalen geldt een halvering van het minimumtarief. Bij instellingscollegegeld bepaalt de overheid slechts het minimumtarief, en bepalen hogescholen of universiteiten zelf, in afstemming met de medezeggenschap, het exacte tarief. De halvering betekent dat het minimumtarief in het studiejaar 2021/2022 ook 1.084 bedraagt, in plaats van 2.168 euro. De minister van Onderwijs heeft alle hogescholen en universiteiten gevraagd om het tarief dat zij dit studiejaar hanteren met 1.084 te verlagen. Hiervoor krijgen zij compensatie vanuit de overheid.

Naast de halvering van het collegegeld krijgen studenten ook recht op een verlenging van het studentenreisproduct met maximaal twaalf maanden als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen. Ook komt er extra geld voor mentale ondersteuning door meer studie- en studentbegeleiding voor de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang.

Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid