Breed onderzoek naar verbeterpunten instromende studenten

In opdracht van het ministerie van Onderwijs en Expertisecentrum SLO gaat ResearchNed onderzoek doen naar de wensen en behoeften die mbo-, hbo-, en wo-instellingen hebben wat betreft de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs. Het is voor het eerst dat dit onderzoek over de volledige breedte van het vervolgonderwijs wordt gedaan. Dit meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de VSNU werken ook mee aan het onderzoek, dat in mei en juni wordt uitgevoerd. Het onderzoek wordt gedaan onder docenten, studieadviseurs, aansluitingscoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders die betrokken zijn bij het onderwijs aan eerstejaarsstudenten. Hierbij zullen de sterke punten van instromende studenten evenals eventuele verbeterpunten geïnventariseerd worden. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere door SLO gebruikt worden voor de herziening van examenprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids