Extra geld basisbeurs in wo vooral naar kleinschalig onderwijs en studiebegeleiding

Alle universiteiten hebben met hun medezeggenschap afgesproken hoe de studievoorschotmiddelen (die zijn vrijgekomen door het wegvallen van de basisbeurs) worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen. De afspraken zijn gemaakt over een bedrag van in totaal 908 miljoen euro in de periode 2019-2024. Uit de jaarverslagen van de universiteiten blijkt dat in 2019 al 66 miljoen euro daarvan is ingezet. Dit meldt de VSNU.

Voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU): “De studievoorschotmiddelen zijn van groot belang voor studenten en docenten. Ik ben er trots op dat medezeggenschapsraden en besturen samen de nieuwe wetgeving rond de kwaliteitsafspraken en het instemmingsrecht op de begroting ten uitvoer hebben gebracht. En hiermee investeren wij uiteindelijk samen in bijvoorbeeld kleinschaliger onderwijs, studiebegeleiding en studiewerkplekken.’’
 
De plannen van vrijwel alle universiteiten zijn inmiddels goedgekeurd door de minister van Onderwijs. Van één universiteit wacht een enkel onderdeel van de plannen nog op definitief akkoord. Uit de jaarverslagen blijkt dat in 2019 ruim 91 procent van de beschikbare middelen succesvol is gealloceerd. Bij universiteiten waar nog niet het volledige bedrag is besteed, gebeurt dat in 2020 alsnog.
 

Bestedingsdoelen in de komende jaren

Veel universiteiten zetten in op kleinschaliger onderwijs. Zo is bij de Universiteit Maastricht de groepsgrootte al teruggebracht tot maximaal vijftien studenten, en worden bij de Erasmus Universiteit Rotterdam extra tutoren ingezet om kleinschaliger onderwijs mogelijk te maken. Universiteiten zetten de middelen ook in voor betere begeleiding van studenten en verbetering van het welzijn van studenten. Meerdere universiteiten hebben hiervoor extra medewerkers aangenomen zoals studentenpsychologen en mentoren. De afgelopen tijd is studentenwelzijn steeds meer een speerpunt voor universiteiten geworden. De studievoorschotmiddelen maken het mogelijk om op dit vlak meer voor studenten te betekenen. De inzet op onderwijsfaciliteiten, die digitalisering van het onderwijs ondersteunen, komt in deze Covid-19 periode goed van pas, net als de inzet op extra begeleiding en docenten. Voor de komende jaren heeft de VSNU geïnventariseerd hoe de middelen besteed zullen worden. Klik hier voor een overzicht.
 

Extra middelen noodzakelijk

Bij de afschaffing van de basisbeurs voor studenten is afgesproken dat dat geld als extra investering gebruikt zou worden voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit een eerdere knelpuntenanalyse van de VSNU is al gebleken dat die middelen echter nodig zijn om de groeiende studentenaantallen te compenseren en dat beeld blijkt nu ook uit de plannen van verschillende instellingen. Er is dus extra geld  nodig voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids