Onderwijsinstellingen in 'risicoregio’s' in de war: wel of geen mondkapje?

Tijdens de persconferentie op 28 september gaf het kabinet het dringende advies om in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven mondkapjes te dragen in ‘publieke binnenruimtes’. Onderwijsinstellingen worstelen nu met de vraag of zij ook onder die noemer vallen. Moeten ze mondkapjes wel of niet verplicht stellen? Dit meldt Trouw.

Elke school houdt er een ander beleid op na: bij de Haagse Hogeschool is een mondkapje binnen verplicht, maar bij het ROC Mondriaan, dat een stukje verderop ligt, hoeft het niet. Bij de Hogeschool Rotterdam worden mondkapjes waarschijnlijk verplicht, maar bij de Erasmus Universiteit en het Albeda College niet. Ook in Amsterdam gebeurt hetzelfde: bij de Hogeschool van Amsterdam geldt het advies om een mondkapje te dragen, maar bij de Universiteit van Amsterdam niet. Dit roept de vraag op: wat is nu het beste beleid?

Juridisch schemergebied

Het is duidelijk dat het advies om in de vier regio’s in publieke ruimtes een mondkapje te dragen tot verwarring en verdeeldheid leidt. Volgens Ron Bormans, collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam, is het een “juridisch schemergebied” of scholen onder publieke ruimtes vallen. Bormans beschouwt de gangen, leercentra en restaurants binnen de Hogeschool Rotterdam wel als publieke ruimte, en overweegt daarom ook om mondkapjes wel te verplichten. Op het Albeda College vindt men echter dat de school niet een publieke binnenruimte is, al erkent de woordvoerder dat het een grensgeval is.

Besloten ruimte

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het voorlopig niet nodig om een mondkapjesplicht te adviseren in het mbo, hbo en universitair onderwijs. Woordvoerder Michiel Hendrikx legt dit uit: “Het onderwijs is een besloten ruimte, dus daar hoeft het niet. Bovendien wordt maar deels fysiek onderwijs gegeven op de locatie en dus is anderhalve meter afstand houden voor nu voldoende.”

Door: Nationale Onderwijsgids