Uiterlijk 15 juni uitslagen aanmelding opleiding met selectie

Hogescholen en universiteiten hebben getracht de leerlingen op 15 april op de hoogte te stellen van de uitkomst van de selectieprocedure van de numerus fixusopleiding. Door omstandigheden vanwege het coronavirus kon deze datum niet door alle opleidingen worden gehaald. De hogeschool of universiteit waar de leerlingen zich hebben aangemeld, zal hen hierover informeren. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor alle opleidingen met een selectieprocedure (dus ook bijvoorbeeld de kunstopleidingen) geldt dat zij tot uiterlijk 15 juni hebben om hun selectieprocessen af te ronden. Het is belangrijk dat leerlingen zich voor de zekerheid ook alvast aanmelden voor een opleiding van hun tweede keuze (uiterlijk 1 juni).
 
Door: Nationale Onderwijsgids