Normal_rotterdam__skyline

Rotterdam onderzoekt de haalbaarheid van een zogenoemde Cultuurcampus op Zuid. Hier moeten onderwijs, toerisme en kennis- en cultuurinstellingen samenkomen. Drie externe adviseurs adviseerden het college van burgemeester en wethouders een dergelijk onderzoek uit te voeren. De adviseurs zijn Wilma Franchimon (voorzitter College van Bestuur Codarts), Theo Kemperman (directeur-bestuurder Bibliotheek Rotterdam) en Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Dit melden het AD en gemeente Rotterdam.

De adviseurs schrijven: “Onderwijsinstellingen in Rotterdam willen uitbreiden en overwegen een serieuze stap naar Zuid. Maar ook van buiten Rotterdam is interesse, onder meer vanuit de TU Delft.” In de Cultuurcampus zouden 2500 studenten hun onderwijs kunnen volgen.
 
Het pand zou ongeveer 50.000 vierkante meter groot moeten worden. Wetenschap en onderwijs gebruiken daarvan ruim twee derde. De overige ruimte is voor culturele instellingen en horecavoorzieningen. De Cultuurcampus gaat naar verwachting 300 miljoen euro kosten.
 

Drie locaties

De adviseurs stellen drie mogelijke locaties voor. Iedere locatie heeft zowel voordelen als nadelen. Het gaat om de Maassilo, Hart van Zuid en het Charloisse Hoofd (locatie van de Van Leeuwen Recycling Groep).
 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In 2011 startte het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, met als doel de onderwijs-, werk-, en woonkwaliteit op Zuid in 20 jaar te laten stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden. Het herstel is ingezet, maar Rotterdam Zuid moet nog steeds een inhaalslag maken: bewoners op Zuid doen minder aan cultuur. Ook op het gebied van (hoger) onderwijs heeft Zuid een inhaalslag te maken. Zo volgt slechts 5 procent van de jongeren op Zuid een WO-opleiding. Gemiddeld in Rotterdam is dat 13 procent en in de vier grote steden gemiddeld 16 procent.
 
Door: Nationale Onderwijsgids