Normal_rss_entry-196446

Beheersing van het Nederlands is van groot belang, zowel voor internationale studenten als voor Nederlandse studenten in een anderstalige opleiding. Maar het vooraf laten toetsen van een taalkeuze binnen een opleiding, zoals minister Ingrid van Engelshoven wil, zorgt wel voor een forse en onnodige verhoging van de werkdruk binnen de universiteiten.

Dat zegt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in reactie op voorstellen van de onderwijsminister om de verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland tegen te gaan.

Een goede beheersing van het Nederlands versterkt de binding met Nederland en vergroot de kans dat getalenteerde studenten in ons land aan het werk gaan, aldus de vereniging. "Maar het wettelijk uitbreiden van de zorgplicht voor de Nederlandstalige uitdrukkingsvaardigheid naar internationale studenten moet in balans zijn met het behoud van de goede internationale reputatie van ons land, ook in de internationale wetenschap." De VSNU wil daarover met Van Engelshoven in gesprek.

Volgens de minister staat het hoger onderwijs onder druk doordat het aantal Engelstalige opleidingen en internationale studenten in Nederland fors is toegenomen.

Door: ANP