Normal_student

In 2016 en 2017 is de doorstroom van havo-gediplomeerden naar het hoger beroepsonderwijs gestabiliseerd, na een daling in 2015. De doorstroom van vwo naar het wetenschappelijk onderwijs is verder gestegen. De verschillen in doorstroompercentages tussen welvaartsniveaus zijn klein, en de laatste jaren niet veranderd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe analyses.

In het onderzoek is gekeken naar het percentage havo- en vwo-gediplomeerden dat in de eerste twee studiejaren na het behalen van hun diploma begon met een opleiding in het hoger onderwijs. De doorstroom van de havo naar het hbo steeg sinds 2007, met een piek in 2013 en 2014. Dat waren de laatste jaren waarin studenten binnen het oude stelsel van studiefinanciering met recht op een basisbeurs konden beginnen aan een studie. Veel jongeren besloten vanwege de aanstaande invoering van het leenstelsel geen tussenjaar te nemen en direct te gaan studeren. 
 
Na de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 daalde de doorstroom van havo naar hbo, en deze bleef in de jaren daarna op dat niveau. De doorstroom van vwo naar wo daalde niet na de invoering van het nieuwe leenstelsel.
 
Door: Nationale Onderwijsgids