Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

In september 2017 maakte NWO bekend welke maatregelen het wil doorvoeren om de aanvraagdruk voor wetenschappers in Nederland te verminderen. De doelstelling is om met dit pakket aan maatregelen te komen tot een honoreringspercentage van minstens 25 procent. Na bekendmaking is NWO begonnen met de implementatie van de maatregelen. De NWO maakt nu bekend wat de stand van zaken is in de invoering van deze maatregelen.

Geen aansluiting NWO-calls op EU-calls

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige update is dat NWO na verdere analyse heeft besloten de maatregel ‘Aansluiting van NWO-calls op EU-calls’ niet in te voeren. Deze voorgenomen maatregel hield in dat een deel van het VI-budget (het toekomstig ‘Talentprogramma’) zou worden ingezet om ERC-voorstellen die als excellent waren beoordeeld maar vanwege beperkte financiële middelen niet konden worden toegekend alsnog te honoreren. Het gaat hierbij om een groot aantal onderzoekers.

Wanneer deze maatregel toegepast zou worden, zou als gevolg daarvan een groot deel van het VI-budget uitgeput worden, met een verder oplopende aanvraagdruk en nog lagere honoreringspercentages als resultaat. Het voordeel van het dalen van de aanvraaglast voor die onderzoekers die alleen een ERC-aanvraag indienen, weegt niet op tegen de stijging van de aanvraagdruk voor de reguliere groep van VI-aanvragers.

Meer informatie over de stand van zaken in de maatregelen tegen aanvraagdruk op www.nwo.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids