Normal_rss_entry-157262

Een project van de TU Delft voor het internet van de toekomst heeft steun gekregen van de Europese Unie. In totaal krijgt de Quantum Internet Alliance, die onder Delftse leiding staat, 10,4 miljoen euro uit Brussel. Het quantuminternet moet veel veiliger zijn dan het huidige internet, informatie is er niet te onderscheppen. Rond 2020 moet het eerste netwerk ter wereld worden aangelegd, een proefnet tussen Delft, Den Haag, Leiden en Amsterdam. Dit melden TU Delft en ANP.

Netwerken op basis van quantumverstrengeling kunnen bijvoorbeeld de veiligheid van financiële transacties vergroten, omdat zulke netwerken inherent veilig zijn.  De blauwdruk wordt ontwikkeld door de Quantum Internet Alliance, een consortium van toonaangevende Europese quantumonderzoeksgroepen en hightechbedrijven onder leiding van het Delftse QuTech. Doel van het consortium is het ontwikkelen van de technologie die nodig is voor een dergelijk quantuminternet, om zo de Europese industrie een leidende rol te geven in deze opkomende sector. De door de EU toegekende middelen maken deel uit van een eerste fase van de financiering van het tienjarige Flagship Programme van één miljard euro. 

De Europese Unie zal de komende tien jaar in totaal één miljard euro investeren in de ontwikkeling van quantumtechnologie. Het hiervoor in 2018 gelanceerde Quantum Flagship is een van de grootste en meest ambitieuze Europese onderzoeksinitiatieven. Het brengt onderzoekers, bedrijfsleven en beleidsmakers samen met als doel om het Europese wetenschappelijk leiderschap op  quantumgebied verder uit te breiden en onderzoeksresultaten naar de markt te brengen. Meer dan 5.000 deelnemende onderzoekers moeten er de komende tien jaar voor zorgen dat Europa aan de wereldtop komt van de kennis- en technologiegedreven quantumsector.  

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids