Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

De Democratische Academie Groningen (DAG) is verheugd om te mogen melden dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vanaf 2019 vijf miljoen extra zal investeren voor beter onderwijs en lagere werkdruk. DAG zet zich sinds haar oprichting in voor een lagere werkdruk voor personeel en een beter student-staf ratio, mede door middel van een begrotingsspel en een grote campagne. Dit meldt DAG.

Het besluit werd genomen door het College van Bestuur nadat de gehele universiteitsraad hierop had aangedrongen. Het geld wordt gehaald uit de algemene beleidsruimte waarmee anders projecten werden gefinancierd. Jasper Been, fractievoorzitter van DAG, reageert verheugd: "Dit is een enorm belangrijke stap vooruit. Met dit geld kunnen zeker zestig extra docenten aangesteld worden, wat enorm veel gaat betekenen voor de werkdruk en de kleinschaligheid van onderwijs."
 
Werkdruk is een groot probleem onder het personeel van de RUG. Het recent uitgevoerde medewerkersonderzoek bevestigde dit andermaal: 52 procent van het wetenschappelijk personeel ervaart een te hoge werkdruk. Zij gaven het cijfer 4 (op een schaal van 1 tot 10) wanneer het aankwam op het ondervangen van werkzaamheden bij afwezigheid en of de hoeveelheid werk haalbaar is. Met de vijf miljoen euro wordt een eerste stap gezet in het oplossen van deze problematiek. 
 
Faculteitsraden en besturen mogen ieder een plan schrijven over hoe de middelen op hun faculteit het best de werkdruk kunnen verminderen en het student-staf ratio kunnen verbeteren. Been: "Hoewel de werkdrukproblematiek overal ernstig is, is deze toch ook erg verschillend. Door het op deze manier te verdelen kunnen faculteitsbesturen en faculteitsraden lokaal bepalen waar het geld het beste tot z'n recht komt."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids