Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Hoger opgeleide vluchtelingen die willen studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgen daar voortaan meer mogelijkheden voor. Ook creëert de universiteit tijdelijke werkplekken voor gevluchte wetenschappers, zodat zij hun werk in een veilige omgeving kunnen voortzetten. Deze afspraken zijn vrijdag 6 april vastgelegd in een driejarig convenant met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Begeleiding-op-maat en talentontwikkeling zijn speerpunten in de samenwerking. Dit meldt de Erasmus Universiteit.

De universiteit kiest ervoor om de vluchtelingen voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs met het voorbereidend jaar. Waar mogelijk krijgen vluchtelingen die al hebben gestudeerd in het land van herkomst vrijstellingen voor eerstejaars vakken. Zo wordt voorkomen dat zij hun hele opleiding opnieuw moeten doen.
 
In september zijn zestien vluchtelingen gestart met een Voorbereidend Jaar Erasmus. In het kader hiervan volgen zij intensieve cursussen Nederlands bij het EUR Language & Training Centre (LTC), waarmee zij het vereiste taalniveau halen voor het hoger onderwijs. Om de Nederlandse taalvaardigheid te oefenen, is voor iedere deelnemer een ‘taalbuddy’ geworven onder studenten en medewerkers.
 
Huibert Pols, rector magnificus van de Erasmus Universiteit: “Tijdens dit voorbereidend jaar kunnen de deelnemers wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem en bereiden zij zich optimaal voor op een studie in het hoger onderwijs. Het is onze ambitie om dit schakeljaar structureel aan te bieden en het aanbod uit te breiden in samenwerking met Rotterdamse ketenpartners.”
 
Voor bedreigde wetenschappers creëert de EUR jaarlijks twee of drie onderzoeks- of PhD-plekken, zodat zij hun werk in een veilige omgeving kunnen voortzetten. De kandidaten worden uitgekozen en voorgedragen door het UAF.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids