Normal_telefoon__app__digitaal__mobiel

Gisteren werd op het VSNU-Impactfestival de onderzoeksagenda Digitale Samenleving gepresenteerd door de universiteiten. Hierin wordt een verbinding gemaakt tussen wetenschappelijke kennis en maatschappelijke opgaven rondom digitalisering. Ook willen universiteiten studentondernemerschap meer gaan stimuleren. Dit meldt de VSNU. 

Minister Van Engelshoven nam het eerste exemplaar van de onderzoeksagenda Digitale Samenleving in ontvangst op het VSNU-Impactfestival. In de agenda worden  digitaliseringsproblemen in de samenleving beschreven met daarnaast doelen die de Nederlandse universiteiten samen willen bereiken in het oplossen van deze vraagstukken. De agenda richt zich op zeven thema’s: burgerschap, data science, gezondheid, onderwijs, werk, steden en veiligheid.
 
Daarnaast krijgt het studentondernemerschap meer aandacht. Universiteiten willen studenten hierin meer ondersteunen en stimuleren. De manier waarop kan per universiteit verschillen en opgedane ervaringen worden ook onderling uitgewisseld. Zo kan het ondernemerschap bijvoorbeeld deel uitmaken van talent- of honoursprogramma’s of mogen studenten flexibeler zijn in het volgen van onderwijs of het afleggen van tentamens. 
 
De onderzoeksagenda Digitale Samenleving is nauw verbonden aan de Versnellingsagenda voor Onderwijsinnovatie. Tijdens een conferentie in maart 2018 laten universiteiten de vorderingen zien die zijn gemaakt met de onderzoeksagenda.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids