Meer dan duizend Erasmusstudenten trainen academische vaardigheden online, foto: Eric Fecken, beeldbank EUR

Presenteren, pitchen, feedback geven: studenten worden er vaak genoeg naar gevraagd, maar wanneer kunnen ze het ook echt oefenen? Bij de Erasmus School of Economics zijn alle eerstejaars studenten inmiddels begonnen met het vak Academische Vaardigheden, waarin onder andere via een app ruimte is voor individuele oefening met een online trainingsprogramma. In september zijn 1300 studenten van start gegaan.

In kleine werkgroepen die begeleid worden door student-assistenten maken de studenten kennis met elkaar, met academische basisvaardigheden, maar ook met studeren zelf. Waar men echter tegenaan liep, is dat studenten niet genoeg gelegenheid hadden om te oefenen met specifieke communicatieve vaardigheden. Drs. Omar Rickets besloot zelf de generieke trainingen voor presenteren, feedback geven en pitchen van TrainTool samen te voegen en aan te passen om tot één programma op maat te komen.

De student komt in de mobiele app van TrainTool in een gesprekssituatie terecht en reageert op een video van die situatie. De webcam filmt deze reactie van de student en die kan op deze manier onbeperkt zichzelf blijven verbeteren, buiten de colleges om, in een veilige leeromgeving. Tegen het eind van het vorige academische jaar organiseerde drs. Rickets een pilot met studenten van de Bachelor Honours Class, waar het programma getest werd. Hierna werden de laatste kleine veranderingen doorgevoerd en het programma uitgerold.

In september zijn de eerste 1300 studenten met TrainTool gestart. Elke week krijgen zij de opdracht om videorollenspellen af te ronden, om feedback op hun opnames te vragen en om feedback te geven. De feedback wisselen ze uit met één medestudent, het werken in tweetallen draagt bij aan een veilig leerklimaat. Het programma loopt nog een aantal maanden en de studenten zijn al fanatiek aan het trainen. Vlak voor de laatste deadline registreerde de TrainTool-server bij de Erasmus School of Economics 16.759 opgeslagen video’s op één dag.

Drs. Omar Rickets, docent bij de Erasmus School of Economics: “De uitdaging voor mij was om het onderwijsprogramma te vernieuwen en de relevante trainingen van TrainTool hierin te integreren. Het nieuwe lesprogramma is op basis van weloverwogen leerdoelen opgebouwd en het TrainTool-programma op maat vormt hierin een samenhangend onderdeel. Onze eerstejaarsstudenten zullen tijdens hun studie in praktijk brengen wat ze bij dit vak geoefend hebben en oefenen nu vaardigheden waar ze tijdens én na hun studie veel baat van zullen ondervinden.”

Meer lezen over online soft skill training voor studenten? Download hier de gratis casestudy van de Universiteit Utrecht.

(Dit is een advertorial)