Normal_pesten__digitaal_pesten__laptop__po__vo__so__online_pesten

Op de Open Universiteit (OU) worden binnenkort twee onderzoeksprojecten gestart over pesten. De projecten worden gesteund door de Europese Unie uitgevoerd door de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW). Dat meldt de OU.

Het project ‘Blurred lives’ is erop gericht om jongeren tussen de 14 en 16 jaar beter te wapenen tegen cyberpesten. Het andere project, ‘Gate-Bull’, legt de focus op het basisonderwijs, waarbij het doel is om het bewustzijn van de effecten van pesten te vergroten. Daarbij gaat het vooral om de combinatie van pesten en discriminatie. De onderzoeken bij de faculteit sluiten aan op een aantal lopende en afgesloten onderzoeken op het gebied van (cyber)pesten.

Discriminatie bij kinderen uit zich vaak door pestgedrag. Bijna de helft van alle schoolkinderen in Europa heeft recentelijk pestgedrag gezien of meegemaakt dat gericht was tegen migranten en Roma. Dat is de conclusie van een Europees onderzoek. Een educatieve aanpak om deze vorm van discriminerend pesten tegen te gaan is er tot nog toe niet. Wel is dat erg nodig, omdat pestgedrag tegen minderheidsgroepen leidt tot spijbelen en meer schooluitval bij kinderen. De onderzoekers hopen dat Gate-Bull op dat gebied stappen in de goede richting kan zetten.

Bij Gate-bull, dat staat voor ‘Using a GAmes approach to TEach children about discriminatory BULLying’, worden in een virtuele 3D-omgeving allerlei discriminerende pestscenario’s gesimuleerd in de vorm van een game. Kinderen van 11 en 12 jaar kunnen al spelend oefenen met deze situaties, waarbij ze feedback krijgen op hun gemaakte keuzes. 50 leerkrachten uit vier landen (Nederland, Schotland, Griekenland en Slowakije) krijgen training om het spel te kunnen inzetten, zodat vervolgens 500 kinderen ermee kunnen werken. De ervaringen van deze pilot worden meegenomen om het spel door te ontwikkelen tot een online interculturele cursus.

Jongeren zien cyberpesten vaak niet eens als pesten maar als een normale vorm van communicatie. In het project Blurred lives wordt daarom het verband tussen sociaal-economische achterstanden, het begrip en de ervaringen met cyberpesten en de manier waarop jongeren ermee omgaan onder de loep genomen. Uiteindelijk moet cyberpesten beter worden begrepen en wordt er samen met de jongeren een site ontwikkeld waar materialen voor leerkrachten, ouders en verzorgers én voor de jongeren zelf opstaan. Aan dit project werken instellingen uit Nederland, Ierland, Duitsland, Italië en Engeland samen.

Aankomden week, van 18 tot en met 22, wordt in Nederland overigens de Week tegen Pesten gehouden. In deze week is er landelijk aandacht voor het voorkomen en aanpakken van pestgedrag op school. Daarnaast staat de week in het teken van de bevordering van de sociale veiligheid in het onderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids