Normal_geld_rekenmachine

Het kabinet erkent dat er problemen zijn wat betreft de bekostiging van instellingen in het hoger onderwijs. Minister Bussemaker van Onderwijs stuurde deze week een brief naar de Tweede Kamer waarin de belangrijkste knelpunten worden benoemd. De vereniging van universiteiten (VSNU) zegt blij te zijn met die erkenning. Dat meldt VSNU.

De bekostiging, zoals die nu is in het hoger onderwijs, kent een drietal problemen:

  • De rijksbijdrage per student gaat omlaag door de voortdurende groei van het aantal studenten en de daarbij achterblijvende groei van onderzoeksfinanciering.
  • Er is niet genoeg geld voor zogenamde ‘tweede kans’ studenten en studenten (met een propedeuse) die doorstromen vanuit het hbo.
  • Vrij onderzoek is beperkt doordat externe projectfinanciering vanuit eigen middelen moet worden aangevuld (matching).

Bussemaker schrijft dat wat betreft het bekostigen van instellingen in het hoger onderwijs belangrijk is dat de stabiliteit en flexibiliteit goed in evenwicht zijn. Dat is volgens haar bovendien van belang in de zoektocht naar een oplossing.

Alle universiteiten in ons land hebben te maken met een toename van studenten. De bekostiging daarvan blijft echter achter. Een snelle oplossing is hard nodig, vooral omdat verwacht wordt dat het aantal studerende jongeren alleen maar verder toeneemt. Omdat vooral technische studies in trek zijn, zijn er volgens de VSNU extra middelen nodig, zodat universiteiten hun kwaliteit van onderzoek en onderwijs ook in de toekomst kunnen waarborgen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids