Normal_universiteit_utrecht

De Universiteit Utrecht start met een nieuw Teaching Fellow Programma. Dit is een een selectief programma waarin teaching fellows twee dagen per week werken aan onderwijsinnovatie. Na afronding van het programma kan de teaching fellow worden voorgedragen als hoogleraar. Dit meldt de Universiteit Utrecht.

De universiteit wil het onderwijskundige leiderschap binnen de universiteit versterken door uitbreiding van het aantal hoogleraren met een onderwijsprofiel. Dit maakt het Teaching Fellow Programma mogelijk. Niet alleen laat het programma de waardering zien voor onderwijs, het belicht ook de loopbaanmogelijkheden van docenten. Met het Teaching Fellowship Programme wil de Universiteit Utrecht excellentie in haar onderwijs stimuleren. Teaching Fellows zijn hierin een voorbeeld en een inspiratie voor hun collega’s en fungeren binnen hun faculteit als aanspreekpunt.
 
De deelnemers aan het programma moeten de leergang onderwijskundig leiderschap hebben afgerond en in het bezit zijn van de senior kwalificatie onderwijs. Zij moeten na aanmelding worden voorgedragen door een decaan van de Universiteit Utrecht. Voor 2017 is de uiterste aanmelddatum 15 november 2016.
 
Het Teaching Fellowship Programme bestaat sinds 2011. Teaching fellows voeren ieder een tweejarig project uit dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen hun faculteit. Ze krijgen hiervoor een beurs van 5.000 euro, die zij naar eigen inzicht mogen besteden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids