Normal_diploma435

Het percentage studenten dat binnen vier jaar een bachelordiploma haalde aan een Nederlandse universiteit is nog steeds stijgende. Daarnaast is de uitval van eerstejaarsstudenten afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

In 2015 haalde 69 procent van de bachelorstudenten binnen vier jaar hun diploma, tegen 66 procent in 2014 en 56 procent vijf jaar geleden. Volgens VSNU-vicevoorzitter Sibrand Poppema komt dit door de maatregelen die universiteiten hebben genomen om het studietempo te verhogen. Zo is de 'harde knip' ingevoerd, waarbij het behalen van een bachelordiploma een vereiste is om naar een master door te stromen. Eerder konden studenten al aan een master beginnen voordat ze hun bacheloropleiding hadden afgerond.
 
Daarnaast blijkt uit de cijfers dat 79 procent van de studenten die vorig collegejaar als eerstejaarsstudent is begonnen aan een studie, ook is ingestroomd in het tweede jaar. Hiermee is de uitval uit de opleiding afgenomen naar 7 procent. Deze daling kan worden verklaard doordat universiteiten er meer op gericht zijn om studenten op de juiste plek te rijgen door voorlichtingsactiviteiten zoals meeloopdagen, proefstuderen en studiekeuzeworkshops. In 2014 is de aanmelddeadline voor een studie bovendien vervroegd naar 1 mei. De aankomend student neemt dan tussen 1 mei en de start van het nieuwe collegejaar deel aan matchingsactiviteiten.
 
© Nationale Onderwijsgids