Logo_tilburg_university_logo

Het Stichtingsbestuur van Tilburg University heeft Koen Becking benoemd voor een tweede termijn van vier jaar als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) per 1 oktober. Het Stichtingsbestuur heeft hiertoe besloten na consultatie binnen en buiten de academische gemeenschap. Becking trad op 1 oktober 2012 aan als voorzitter van het CvB. Dat meldt Tilburg University.

Jan Hommen: 'Koen Becking heeft tijdens zijn eerste periode leiding gegeven aan een aantal lastige dossiers die nu zijn opgelost of in de uitvoerende fase verkeren. Ook zijn tijdens zijn eerste periode belangrijke stappen gezet op het terrein van verbetering van het imago van Tilburg University met mooie scores in diverse nationale en internationale rankings. In de tweede periode zal Koen samen met de nieuwe Rector Magnificus Emile Aarts speciale aandacht geven aan het ontwikkelen van een nieuwe aansprekende lange termijn visie met bijpassende strategie en actieplan voor Tilburg University, de oprichting van de Graduate School voor Data Science in Den Bosch en de relatie met de business school Tias.”

Koen Becking was eerder werkzaam als directievoorzitter van de KRO. Hij werkte daarvoor als directeur van het geprivatiseerde Rijksopleidingsinstuut ROI (nu: PBLQ) Daarvoor was hij werkzaam voor het ministerie van Justitie en het Centrum voor Arbeidsverhoudingen. Becking studeerde van 1988 tot 1992 Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op tien jaar arbeidsverhoudingen. Van 2003-2009 was hij bijzonder hoogleraar in Zuid-Afrika aan de Universiteit van Stellenbosch, in 2015 werd hij wederom aangesteld in die functie bij de School of Public Leadership.

Het College van Bestuur vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur. De benoeming is in lijn met Wet Normering Topinkomens (WNT).

© Nationale Onderwijsgids