Normal_universiteit_wageningen

WAGENINGEN – Afgelopen dinsdag vond op de Wageningen University een bijzondere ceremonie plaats. Het was op die dag dat hoogleraar prof. Martin Verstegen voor de 100ste keer optrad als promotor bij de verdediging van een proefschrift.

Het is voor het eerst in het 95-jarige bestaan van de universiteit dat dit voorkomt. Na de promotie van zijn promovendus Willem Smink, die met succes zijn proefschrift verdedigde, ontving de emeritus hoogleraar Diervoeding voor zijn bijzondere verdiensten uit handen van rector magnificus Martin Kropff de Zilveren Legpenning van de universiteit.

De eerste promovendus die bij Verstegen promoveerde was André Henken in 1982. Daarna zou er een gestage stroom op gang komen, meest in de frequentie van vier tot zeven promoties per jaar met een uitschieter naar acht promoties in 1996.

Het vakgebied Diervoeding betrof niet alleen Verstegens eigen specialisme, het metabolisme van het varken, maar strekte zich uit over verscheidene andere diersoorten als kippen, rund, waaronder kalveren, geiten, honden, vis en zelfs apen. Onder leiding van prof. Verstegen voerden de promovendi - PhD-students, zoals ze tegenwoordig vaak worden genoemd – onderzoek uit over diervoedingsaspecten als de voeropname, vertering, energiemetabolisme, eiwitten, groeimodellen, koolhydraten/suikers en mineralen. Ook bestudeerden veel van zijn pupillen de fysiologische aanpassing van dieren onder tropische omstandigheden.

De Zilveren Legpenning van Wageningen University is voorbehouden aan personen met grote verdiensten voor de universiteit en haar onderzoeksdomeinen voeding en groene ruimte. Eerder, in 2008, ontving Kofi Annan dit eremetaal.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen