Scholen en ouders zetten huisartsen onder druk bij voorschrijven ADHD-medicatie

School en ouders zetten regelmatig druk op huisartsen om kinderen door te verwijzen voor een ADHD-diagnose. Negen op de tien huisartsen voelt die druk van buitenaf. Zelf vinden de artsen zo’n doorverwijzing niet eens nodig. 17 procent van de doctoren zwicht onder druk van school om toch medicijnen voor te schrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van jeugdzorginstelling Accare en het UMC Groningen. Dat meldt de NOS.

Anne-Flore Matthijssen, onderzoeker van het UMCG, promoveert woensdag 15 mei op haar onderzoek. Ze zette een enquête in en ondervroeg 900 huisartsen en volgde 94 kinderen die langer dan twee jaar ADHD-medicatie gebruikten. Een gedeelte van de kinderen bleef de medicatie slikken, een andere groep bouwde juist af en kreeg vervolgens een placebo. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van die laatste groep geen gedragsverandering liet zien. Het was niet te merken of een kind wel medicatie slikte of juist een placebo.

Druk vanuit school 

Een gedeelte van de huisartsen schrijft ADHD-medicijnen voor zonder dat eerst te overleggen met een kinderpsychiater. Huisarts Mai Neijens uit Landsmeer doet dat zelf niet, maar herkent wel de druk die school erop legt. “De wachttijd voor kinderpsychiaters is lang en ouders vinden het weleens vervelend als ik zelf geen medicatie wil voorschrijven. Ik heb een ouder in mijn praktijk gehad die drie keer op dat besluit terugkwam.”

Jonge kinderen 

Vooral aan jonge kinderen wordt de medicatie te snel voorgeschreven. “Maar jonge kinderen zijn constant in beweging. Wat we van hen als maatschappij verwachten is dat ze de hele tijd stilzitten en op jonge leeftijd al luisteren en opdrachten maken.”

Het is dan ook geen verrassing dat medicijnen als Ritalin, Concerta en Medikinet worden voorgeschreven. In 2023 werden de medicijnen 85.000 keer voorgeschreven aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar.

Stopweek 

Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij het Amsterdam UMC Ramon Lindauer wil dat artsen ieder jaar een stopweek inlassen, dat staat ook in de richtlijnen. “Op die manier kan je zien wat het effect van zo’n stopweek is. Als kinderen goed blijven functioneren zonder medicatie dan kan je afbouwen en daarna stoppen. Daar moet meer aandacht voor komen.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk