Normal_asian-disabled-child-on-wheelchair-is-playing-lea-2022-11-11-21-52-40-utc

Momenteel is er bij de Buitenschoolse Opvang (BSO) bijna geen plek voor kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit geldt zowel voor gespecialiseerde BSO’s als reguliere kinderopvangcentra waar ze deze kinderen kunnen opvangen. Dit meldt Balans.

Organisatie Balans krijgt steeds vaker het bericht van ouders dat zij minder moeten gaan werken of zelfs hun baan moeten opzeggen, omdat hun kind niet op een passende BSO opgevangen kan worden. Hierdoor hebben zij niet alleen te maken met extra zorgtaken, maar ervaren zij ook een inkomensverlies.

Leerlingenvervoer

Ook hoort de organisatie nog regelmatig klachten over het vervoer naar de BSO. Leerlingen uit het speciaal onderwijs maken gebruik van het vervoer om van huis naar school te gaan. Echter is er de regel dat leerlingen alleen naar hetzelfde adres gebracht mogen worden, van waar zij die ochtend opgehaald zijn. Hierdoor vormt er weer een nieuw probleem voor ouders als ze toch een geschikte BSO weten te strikken. 
 
Daarom doet Balans de oproep aan gemeenten om meer passende BSO-plekken te creëeren.

Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch