Gratis schoolmaaltijden blijven ook in 2024 beschikbaar

Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeren hierin samen 166 miljoen euro. Dit meldt Rijksoverheid.

 

Afgelopen maart is gestart met het aanbieden van gratis ontbijt of lunch op basisscholen en middelbare scholen. In 2024 loopt het programma door voor de deelnemende scholen. Het ministerie van Onderwijs investeert 102,5 miljoen euro, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 52,5 miljoen euro, het ministerie van Volksgezondheid 10 miljoen euro, en vanuit de generale middelen is nog 1 miljoen bestemd voor Caribisch Nederland.

Laag inkomensgezinnen 

Het gaat om scholen waarvan minimaal 30 procentof meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs komen ervoor in aanmerking. Inmiddels doen meer dan 1.600 scholen mee met de gratis schoolmaaltijden, dankzij de inzet van het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. Deze partijen pakken ook in 2024 de uitvoering op. Het programma van gratis schoolmaaltijden wordt in 2024 ook in Caribisch Nederland voortgezet.

Door: Nationale Onderwijsgids