Koningin Máxima start 'Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving '

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, heeft dinsdagmiddag 23 mei samen met minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs het startschot gegeven voor het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. De stichting Méér Muziek in de Klas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenchap (OCW) verbreden hun samenwerking met de focus op een breed cultureel aanbod op en na school, om leerlingen in het Nederlandse onderwijs gelijke kansen te bieden. De aftrap vond plaats bij Kindcentrum O3 in Den Haag. Dat meldt het Koninklijk Huis.

Koningin Máxima en minister Wiersma maakten een rondgang over het schoolplein waar leerlingen onder meer workshops toneel, mode maken, koken en dans volgden. Vervolgens gaven zij met leerlingen het startschot van het nieuwe programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. Tijdens de bijeenkomst vertelden leerlingen uit de provincies en het Caribisch deel van het Koninkrijk in videoreportages wat zij graag in school en na schooltijd doen. Zij vertegenwoordigen leerlingen uit het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs.

Paneldiscussie 

Ook vond een paneldiscussie plaats waarbij minister Wiersma sprak met leerlingen. Verschillende samenwerkingspartners, waaronder Gelijke Kansen Alliantie, Jeugdeducatiefonds en Jeugdfonds Sport en Cultuur en private partijen spraken over de vraag hoe ze gezamenlijk door middel van kunst en cultuur de kansengelijkheid van kinderen en jongeren kunnen bevorderen.

Toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod 

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Na ruim zeven jaar verbreedt de stichting zich naar het toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het doel is de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting sluit aan bij het programma School en Omgeving van OCW.

De stichting blijft de behaalde successen voor structureel muziekonderwijs bestendigen.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Koninklijk Huis