'Wijzende vingertje van Van Ooijen leidt af van daadwerkelijke oorzaak'

Het is een strategische zet: het vingertje wijzen naar ouders omdat zij te snel psychologische hulp zouden zoeken. Het leidt af van de daadwerkelijke oorzaak, waar Van Ooijen notabene zelf onderdeel van uitmaakt. Het opzwepende meet- en prestatie beleid in Nederland is ontstaan door ambitieuze plannen in de politiek. Dat meldt de NVO.

Dit schadelijke beleid heeft inmiddels het dieptepunt bereikt. Denk aan de cito’s en de hieruit voortvloeiende prestatiedruk. Kinderen ontwikkelen buitensporige stress; ze voelen de druk om constant te moeten presteren.

Passend onderwijs 

Denk ook aan de invoering van het zogenaamd ‘passende onderwijs’, terwijl we momenteel in de hoogste piek zitten van thuiszittende kinderen. Puur omdat er geen passend onderwijs te vinden is voor deze groep kinderen.

Druk gedrag 

Wanneer gesignaleerd wordt dat een peuter geen blokjes kan stapelen wordt verwezen naar een psychologische onderzoek en kinderen die drukker zijn dan gemiddeld worden geadviseerd hier maar eens naar te laten kijken. Immers is het lastig om met ‘druk’ gedrag goed te kunnen meekomen in de rat race. Als ouder sta je vaak klem.

Wildgroei psychische klachten 

Zo’n ambitieus toets- en meetbeleid eist zijn tol en leidt tot een wildgroei aan psychische klachten. Een toename aan inzet van psychologische hulp is hierdoor goed te begrijpen.

Het is te gemakkelijk om deze verantwoordelijkheid af te schuiven naar ouders. Het idealistische politieke beleid om alles in een grafiek te willen proppen werkt inmiddels averechts. Het zou van Ooijen sieren wanneer hij zijn hand in eigen boezem steekt en de politiek eens flink opschudt. Een duidelijker signaal dan ‘toename van psychologische hulp’ krijg je niet.

Door: Nationale Onderwijsgids