Vanwege speciale klassen gaan er meer kinderen met een beperking naar school

Stichting Het Gehandicapte Kind heeft sinds 2015 al bijna vijftig klassen opgericht voor kinderen met een lichamelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. De Stichting wil dat aantal in de komende jaren verdubbelen. Kinderen met een beperking kunnen door de komst van deze aparte klassen ook eindelijk naar school. Dat meldt NU.nl.

Een Samen naar School-klas krijgt een eigen lokaal binnen de basisschool. Daar zijn wel een speciale leerkracht en zorgpersoneel voor nodig. Kinderen krijgen medische zorg in hun eigen lokaal. Het gaat dan om bijvoorbeeld sondevoeding of beademingsondersteuning. Er zijn ook klassen voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme. 

Samen naar School-klassen 

De Samen naar School-klassen zijn verspreid over heel Nederland. Alleen Limburg en Zeeland hebben deze klassen nog niet. 

Inclusiever onderwijs 

Voorzitter Johan van Triest van de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs ziet dat de groep thuiszittende kinderen een groot landelijk probleem vormt. “Het is geweldig dat er zoveel tijd, expertise, energie en middelen naar deze initiatieven gaat.” Kinderen kunnen op deze manier leuk meedoen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. “Dat doet ertoe en draagt bij aan inclusiever onderwijs.”

Door: Nationale Onderwijsgids /Femke van Arendonk