Er gaat meer geld naar onderwijs voor (hoog)begaafden

Onderwijsminister Dennis Wiersma trekt volgend jaar 23,5 miljoen euro uit aan onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt VOS/ABB.

Wiersma meldt dat het de bedoeling is dat de subsidie voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen onderdeel wordt van de bekostiging. “Het doel is om de beschikbare middelen structureel beschikbaar te stellen, zodat de groep (hoog)begaafde leerlingen duurzaam van passend onderwijs worden voorzien.”

Hoogbegaafdheidsaanbod  

Wiersma benadrukt dat het belangrijk is dat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs laten zien dat het hoogbegaafdheidsaanbod een structurele plaats heeft binnen het totale spectrum. Ook wil Wiersma dat ze aandacht hebben voor het borgen van kennis en expertise.

Geld 

In 2022 was er 14 miljoen euro beschikbaar voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. In 2024 wordt dit verdubbeld naar 28 miljoen euro. Vanwege een amendement van Paul van Meenen van D66 komt er al eerder geld beschikbaar. Dat betekent dat er in 2023 een bedrag van 23,5 miljoen euro naar het onderwijs van (hoog)begaafden gaat. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk