Afspraken over het leerlingenvervoer met Trevvel in Rotterdam

Door onder andere een tekort aan chauffeurs komen kinderen, die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer, te laat op school. Trevvel is de leerlingenvervoerder in Rotterdam en heeft hier last van. Dat meldt de gemeente Rotterdam. 

Onderstaande maatregelen moeten de knelpunten oplossen en gaan direct in.

Spitsuren 

Per direct geeft Trevvel het leerlingenvervoer de hoogste prioriteit tijdens de spitstijden. Dat betekent dat niet-urgent vervoer tijdens de spitstijden van het leerlingenvervoer wordt beperkt. Deze niet-urgente ritten worden buiten de spits uitgevoerd. Denk hierbij aan een rit voor familiebezoek of een activiteit in het buurthuis.

Leerlingen in meer groepjes vervoeren 

In de zomer heeft de gemeente besloten om leerlingen in meer groepjes te vervoeren. Hiermee worden ritten efficiënter gebruikt. Met deze maatregel gaat Trevvel door.

Andere ritten 

Taxiritten van mensen met een indicatie (Wmo-cliënten) voor vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, een doktersbezoek, begrafenis of bruiloft gaan gewoon door. Die ondervinden geen hinder door de genomen maatregelen. Dit geldt ook voor vervoer naar dagbesteding, omdat deze ritten vaak buiten de spitstijden van het leerlingenvervoer om plaatsvinden.

Vanaf 7 september zijn dit de nieuwe reistijden als volgt:

* Maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 24.00 uur, behalve tussen 13.45 en 15.45 uur
* Woensdag tussen 9.00 en 24.00 uur, behalve tussen 11.45 en 13.45 uur
* Vrijdag tussen 9.00 en 2.00 uur (zaterdagochtend), behalve tussen 13.45 en 15.45 uur
* Zaterdag tussen 8.00 en 2.00 uur (zondagochtend)
* Zondag tussen 8.00 en 24.00 uur

Ritten naar bruiloften, begrafenissen en ziekenhuizen vinden gewoon plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 24.00 uur. Dus ook tussen 11.45/13.45 en 15.45 uur.

Door: Nationale Onderwijsgids