Kamer geeft stem aan uitbreiding Artikel 1 Grondwet met grondslag handicap

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Dit betekent dat bij het verbod op discriminatie, waarover artikel 1 gaat, discriminatie op grond van handicap nu expliciet benoemd wordt. Dat meldt Ieder(in). 

Met deze wetswijziging krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Alexander Hammelburg (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Bij de bespreking benadrukten de Tweede Kamerleden dat ze het aannemen van dit wetsvoorstel beschouwen als een opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de praktijk te brengen.

Grondslag handicap 

Ieder(in) lobbyt al 10 jaar om meer werk te maken van de strijd tegen discriminatie op grond van een handicap. Discriminatie op grond van handicap is al verboden, onder andere door de Wet Gelijke Behandeling op basis van handicap of chronische ziekte. Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd. Maar nog steeds worden mensen met een beperking vaak belemmerd in het volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke leven. Door de grondslag handicap in Artikel 1 van de Grondwet toe te voegen krijgt de wetgever een belangrijke aanmoediging om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken.

Eerste Kamer 

Ieder(in) hoopt dat ook de Eerste Kamer zich snel over het wetsvoorstel voor uitbreiding van Artikel 1 gaat buigen. Hierdoor kan het proces doorgaan zonder extra vertraging. De stemming over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is de allerlaatste stap in een jarenlang traject.

Door: Nationale Onderwijsgids