Leerlingenvervoer ondermaats, gemeente Raalte dreigt contract op te zeggen

De gemeente Raalte is helemaal klaar met het leerlingenvervoer. Er zijn geen vaste chauffeurs, ze komen vaak te laat, de communicatie is slecht, de telefooncentrale is slecht bereikbaar en klachten worden niet goed afgehandeld. Voor 16 december moet het leerlingenvervoer, uitgevoerd door Willemsen- de Koning, flink verbeterd zijn anders dreigt de gemeente de samenwerking op te zeggen. Dit meldt RTV Oost. 

Sinds de zomervakantie zorgt het bedrijf voor het leerlingenvervoer in Raalte. En vanaf de start ontving de gemeente al heel veel klachten. Ze hebben dan ook veelvuldig contact gehad met het bedrijf, maar zonder resultaat. Dat is voor Raalte de aanleiding geweest om een ultimatum te stellen. 

Gemaakte afspraken nakomen 

Willemsen- de Koning heeft dus tot 16 december de tijd om de gemaakte afspraken na te komen. Dat houdt onder meer in vaste chauffeurs op de routes, op tijd rijden en de bereikbaarheid via de telefooncentrale moet flink verbeteren.

Boetes en verbeterplan liggen nog op tafel 

In een brief aan de ouders en verzorgers die hun kinderen mee laten rijden met het leerlingenvervoer zegt de gemeente alle vertrouwen hebben in verbetering. Mocht dit niet het geval zijn dan kan Raalte nog boetes opleggen en een verbeterplan eisen. Mocht dat plan er dan nog niet komen dan kan het contract met het leerlingenvervoer ontbonden worden. 

Door: Nationale Onderwijsgids