Brabants Boek Present 'Tijdelijk Verblijf' in gesproken vorm en braille beschikbaar

Op zaterdag 6 november is de eerste toegankelijke versie van het Brabants Boek Present Tijdelijk Verblijf gepresenteerd. De Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema overhandigde Tijdelijk Verblijf in braille en in gesproken vorm aan auteur Vrouwkje Tuinman en Wilma Lems, klant van Passend Lezen; de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. De overhandiging vond plaats tijdens Boeken in Brabant in de Bibliotheek LocHal in Tilburg, een initiatief van de Brabantse Hoeders gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Dit meldt Passend Lezen.

Het Brabants Boek Present Tijdelijk Verblijf is een aanvulling op de collectie van Passend Lezen die reeds bestaat uit onder andere 83.000 gesproken boeken en ruim 19.000 brailleboeken. Deze collectie is beschikbaar voor iedereen met een leesbeperking zoals mensen die blind of slechtziend zijn, dyslexie hebben of te maken hebben met een fysieke of cognitieve beperking. Met de toevoeging van Tijdelijk Verblijf aan de collectie van Passend Lezen, worden ook landelijke en regionale literaire acties toegankelijk gemaakt. De stap naar inclusieve leesclubs is hiermee dichterbij omdat ook lezers van brailleboeken en gesproken boeken, in staat gesteld worden om deel te nemen aan literaire activiteiten.

Voorwoord inspreken

Speciaal voor de gesproken versie van Tijdelijk Verblijf heeft de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema het voorwoord geschreven en ingesproken. Het inspreken van het voorwoord vond plaats bij Dedicon, één van de producenten van Passend Lezen, waar ook de rest van het boek is ingesproken en verwerkt tot gesproken boek. 

Mensen met een leesbeperking 

Bibliotheekservice Passend Lezen is de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking en biedt onder andere boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste leesvormen. Als stichting stelt Passend Lezen zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren en hun positie in de samenleving te verbeteren. Passend Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Passend Lezen