Lerarentekort in werkelijkheid groter dan aantal bekende openstaande vacatures

Het groeiende lerarentekort vormt een grote bedreiging voor het onderwijs en de kwaliteit daarvan, schrijven de PO-Raad en VO-raad in een sectorrapport.

Volgens de schoolorganisaties zijn de tekorten in werkelijkheid groter dan het aantal bekende openstaande vacatures omdat zogeheten ‘verborgen vacatures’ met noodmaatregelen door scholen worden opgevangen. "Denk hierbij aan het opsplitsen en verdelen van klassen over andere klassen of de inzet van een schoolleider, onderwijsassistent of on(der)bevoegde voor de klas. In uiterste gevallen sturen scholen leerlingen naar huis", aldus de organisaties.

Tekorten

Volgens de voorspellingen loopt het lerarentekort in het basisonderwijs op tot 590 voltijdsbanen in 2023 en tot 1450 in 2025, ten opzichte van 2019. Deze tekorten komen bovenop de bestaande tekorten. Voor het voortgezet onderwijs loopt het tekort aan leraren op tot 1263 voltijdsbanen in 2024. In 2029 groeit dit naar verwachting, bij ongewijzigd beleid, tot ruim 1633.

Schoolgebouwen voldoen niet

De sectororganisaties stellen ook vast dat acht op de tien schoolgebouwen in het voortgezet- en basisonderwijs niet voldoen niet aan de normen op het gebied van ventilatie, licht, geluid en temperatuur.

Door: ANP