Onderwijsinspectie gaat weer vaker onderzoek op locatie doen

Eind april is de eerste stap van het openingsplan van de Rijksoverheid gezet, een aantal coronamaatregelen is versoepeld. Voor het onderwijs geldt dat vanaf 26 april het hoger onderwijs weer open is, zij het beperkt (een dag per week fysiek les op locatie). Voor het mbo gold dit al per 1 maart. Het primair onderwijs en speciaal onderwijs waren al eerder weer volledig open, het voortgezet onderwijs deels, vooral vanwege praktische beperkingen. In het toezicht blijft de Inspectie waar mogelijk gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Maar vooral in het funderend onderwijs zal er weer vaker onderzoek op locatie gedaan worden. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De Inspectie verwacht dat er op korte termijn ook zelftesten beschikbaar zullen zijn voor inspecteurs die onderzoek op locatie doen. Onderzoek op locatie gebeurt na overleg met het bestuur of de school en met inachtneming van de RIVM-adviezen. Voor het mbo en het hoger onderwijs is de Inspectie terughoudender met onderzoek op locatie, vanwege de heel beperkte openstelling.

Gevolgen coronamaatregelen voor het toezicht

De inspectie past haar toezicht steeds aan de situatie aan. De inspectie gaat de komende periode (tot nader bericht) als volgt te werk:

  • Toezicht op correct verloop onderwijs – De inspectie ziet met name op basis van signalen toe op het correcte verloop van het onderwijs, conform de geldende maatregelen.
  • Onderzoek bij risico’s/signalen – De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. De inspectie bezoekt de school of instelling, als directe contacten met bestuurders, schoolleiders, leerlingen en studenten etc., of lesobservaties nodig zijn, of inzage nodig is in documenten die alleen ter plekke kunnen worden ingezien. Waar mogelijk maakt de inspectie gebruik van digitale middelen.
  • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen/opleidingen – De inspectie kan, wanneer zij dat opportuun acht, onderzoek op locatie doen. Waar dat mogelijk is, blijft de inspectie gebruik maken van digitale middelen. Specifiek voor het mbo geldt dat de inspectie dit onderzoek in principe op afstand doet; zijn er (substantiële) risico’s, dan kan wel onderzoek op locatie plaatsvinden.
  • Herstelonderzoek – In het funderend onderwijs voert de inspectie herstelonderzoek in principe op locatie uit. In het mbo bekijkt de inspectie per situatie wat er mogelijk is, waarbij onderzoek op afstand het uitgangspunt is.
  • Onderzoek naar waardering Goed – Voor het funderend onderwijs geldt dat de inspectie onderzoeken naar de waardering Goed op locatie uitvoert en waar mogelijk digitale middelen gebruikt om gesprekken te voeren. In het mbo blijven onderzoeken naar de waardering Goed on hold staan.
  • Excellentietraject - Het traject Excellente Scholen is vanwege de coronacrisis aangepast. Lees hierover meer op de website Excellentescholen.nl.
  • Themaonderzoek – De inspectie kan themaonderzoeken op locatie uitvoeren. Waar mogelijk maakt de inspectie gebruik van digitale middelen om gesprekken te voeren.

Door: Nationale Onderwijsgids