Chatdienst Veilig Thuis zeker tot einde 2020

De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de tijdens de coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid tot in ieder geval eind dit jaar verlengd. Gemiddeld wordt er zo’n 425 keer per week gechat met een medewerker van Veilig Thuis. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Het aantal contacten met Veilig Thuis verschilde tot voor kort niet opvallend ten opzichte van het aantal adviezen en meldingen in dezelfde periode vorig jaar, maar daarin ontstaat nu – na de introductie van de chat en de onlangs geïntroduceerde publiekscampagne – een ander beeld.
Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT): “We zien landelijk het aantal adviesvragen toenemen. Met name omdat steeds meer omstanders; buren, familie en vrienden via de chat en telefoon contact met ons zoeken.”

Een goede ontwikkeling, vindt het LNVT: “Veilig Thuis riep na de publiekscampagne omstanders op alert te zijn op mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling en zorgde via de introductie van de chat dat Veilig Thuis laagdrempeliger bereikbaar was. Deze acties lijken nu hun vruchten af te werpen.”

Chat bedient andere doelgroepen

Bovendien – zo ervaart Maas in haar eigen regio – lijkt het dat via de chat andere doelgroepen worden bediend: “We hebben sterk de indruk dat we via de chat een jonger publiek aanspreken. Daarnaast merken we dat het aantal mannen dat advies vraagt ook is gestegen sinds de introductie van de chat. Wat daar precies de reden voor is en of dat beeld ook landelijk gedeeld wordt, dat gaan we zeker uitzoeken.”

Door: Nationale Onderwijsgids