Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

De Onderwijsinspectie gaat onderzoeken op welke manier scholen invulling geven aan burgerschapsonderwijs en in hoeverre dit overeenkomt met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Dit gebeurt op verzoek van onderwijsminister Slob. Dit meldt de PO-Raad.

Onderdeel van het onderzoek is een schriftelijke verkenning van het aanbod van de scholen gericht op burgerschap. Zij worden bevraagd op hoe zij omgaan met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele diversiteit), autonomie en het afwijzen van discriminatie.
 
Ook benadert de inspectie een aantal scholen met verschillende specifieke levensbeschouwelijke opvattingen, naast ook een groep openbare en algemeen bijzondere scholen. Deze zullen verschillende onderwijssectoren vertegenwoordigen.
 
Het rapport zal in de loop van februari 2020 openbaargemaakt worden, aldus de PO-Raad.
 
Door: Nationale Onderwijsgids