Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

In Nederland behoren 593 scholen tot het speciaal onderwijs. Hieronder vallen scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor het speciaal voortgezet onderwijs. Hoe worden deze scholen beoordeeld door de Onderwijsinspectie?

Van de 593 scholen voor speciaal onderwijs in Nederland zijn er zes door de Onderwijsinspectie als zeer zwak beoordeeld. Vier van deze scholen behoren tot dezelfde onderwijsgroep in Gelderland. Zeer zwak is de laagste beoordeling die de inspectie aan een school geven kan. Het betekent dat de kwaliteit van het onderwijs ernstige tekortkomingen vertoont. 
 
De hoogste beoordeling van de inspectie is een goed. 37 scholen voor speciaal onderwijs in Nederland dragen het predicaat goed. Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities.
 
341 scholen krijgen de beoordeling voldoende / basistoezicht. Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. 
 
Het predicaat onvoldoende / zwak is toegekend aan 9 scholen. Dit betekent dat het bestuur of de school niet voldoet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. 
 
Op 1 augustus 2017 is het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs veranderd. Scholen krijgen voortaan niet altijd een eindoordeel van de inspectie. Op de toezichtkaart staat dan ‘Zonder actueel oordeel’. Als scholen, afdelingen van vo-scholen en mbo-opleidingen een eindoordeel krijgen, dan kan dat eindoordeel ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ zijn.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Onderwijsinspectie