Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvoor organiseren ze op vrijdag 8 februari een webinar. Dit meldt Ieder(in).

Nog (te) vaak is het lastig om zorg en ondersteuning op school (en thuis) te regelen voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische aandoening. Daarom is er een onderzoek gedaan. Eind november verscheen het rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd, met daarin zeven adviezen voor verbetering van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. 
 
Een greep uit de adviezen: de school wordt de centrale plek voor het regelen van zorg en ondersteuning. Leraren en deskundigen gaan binnen school intensief samenwerken, de gemeente krijgt een regierol in de aansturing van samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en ouders worden actiever door professionals betrokken bij het vaststellen  van een passend zorg- en jeugdhulpaanbod. De uitvoering van deze adviezen moet ertoe leiden dat de hulp aan kinderen en hun ouders makkelijker te regelen is en beter aansluit bij hun vraag.
 

Praat mee via het webinar

 
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs horen graag van ouders en jongeren wat zij van deze adviezen vinden. Sluiten de oplossingsrichtingen ook bij hun wensen en behoeften aan? Voor duidelijkheid: het rapport gaat over kinderen en jongeren tot en met 23 jaar.
 
Om een grote groep te bereiken, organiseren Ieder(in) en Ouders & Onderwijs een webinar op 8 februari van 10.30 tot 11.45 uur. Daarin geven ze een toelichting op de hierboven genoemde adviezen en er is ruimte voor vragen.
 
Iedereen kan deelnemen vanuit huis of werkplek. Er is alleen een computer/smartphone met internetverbinding nodig met functies voor geluid zoals een koptelefoon of luidspreker. Tijdens het webinar kun je via een chatfunctie en peilingen je mening geven.
 

Aanmelden

 
Om mee te doen, is aanmelden vooraf nodig. Dat kan via deze link. Je kunt het rapport ‘Mét andere ogen’ hier downloaden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids