Ondanks problemen geven ouders het leerlingenvervoer een voldoende

Uit het onderzoek Ouders over leerlingenvervoer van Ouders & Onderwijs blijkt dat ouders de kwaliteit van het leerlingenvervoer met een ruime voldoende beoordelen. De algemene tevredenheid van 3.475 ouders staat gemiddeld op een 7. Desondanks zijn er genoeg problemen die tot ontevredenheid leiden. De reistijd is een groot aandachtspunt, maar het komt ook voor dat taxi’s of busjes te laat komen of dat leerlingenvervoerders slecht communiceren. 20 procent van de ouders vindt dat gemeenten het leerlingenvervoer niet goed hebben geregeld. Dit meldt Taxi Pro. 

Ouders van kinderen in verschillende leeftijdsgroepen geven het leerlingenvervoer allemaal nagenoeg hetzelfde cijfer. Wel zijn ouders van kinderen in het solovervoer minder tevreden dan ouders van kinderen die in een busje naar school gaan. Het solovervoer krijgt gemiddeld een 6,6 en groepsvervoer een 7. Maar de grootste verschillen zijn zichtbaar tússen gemeenten. De ene gemeente krijgt gemiddeld een 9 en de andere een 5.

Reistijd

Volgens onderzoekers is het duidelijk wat er speelt in het leerlingenvervoer: de reistijd is veelal te lang. “Dit vormt voor deze leerlingen een extra belasting, nog voor ze aan de schooldag beginnen. Hoe langer de reistijd, hoe meer belastend dit is voor de leerling.” Het onderzoek toont dat ongeveer een twee derde van de kinderen die met een busje of taxi naar school gaat tot wel 45 minuten onderweg is. Een kleine groep leerlingen heeft zelfs een enkele reistijd van meer dan een uur.

Te laat

Ouders dienen geregeld klachten in over het leerlingenvervoer. Dit geldt zelfs voor ouders die meestal tevreden zijn. De meeste klachten gaan naar het taxibedrijf en niet direct naar de chauffeur of naar de gemeente. Chauffeurs krijgen vooral klachten over te laat komen, de communicatie of de sfeer in het busje. Taxibedrijven krijgen daarnaast klachten van ouders over de route. En gemeenten kregen daarnaast ook klachten over klachtenafhandeling door taxibedrijven.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky