Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Met ingang van 1 december 2016 is Xavier Moonen benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB) en Gedragsproblemen. Het onderzoek van de bijzondere leerstoel is gericht op het ontwikkelen van screeningsinstrumenten om (functioneren op het niveau van) LVB te kunnen herkennen. Dat meldt Koraalgroep.

Naast het ontwikkelen van screeningsinstrumenten wordt ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de diagnostiek en naar nieuw te ontwikkelen diagnostische instrumenten om de aard van de gedragsproblemen en de protectieve factoren van een jeugdige of jongvolwassenen met LVB in beeld te kunnen brengen. Hierop aansluitend wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden om te komen tot adequate hulp en ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB, naar de kwaliteit van gerichte preventieve en behandelinterventies en er worden evidence-based interventies ontwikkeld.

Vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkperspectief is het van belang dat op het terrein van het vroegtijdig ingrijpen bij dreigende stagnaties en ontsporingen in de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen met LVB de mogelijkheden van screening, diagnostiek en behandeling verder worden verdiept en ontwikkeld. De verbinding van het wetenschappelijk en praktijkperspectief wordt tevens ingevuld door een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over participatie en emancipatie van deze doelgroep.

De leerstoel is in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam ingesteld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra voor een periode van vijf jaar. Xavier Moonen is werkzaam bij Koraal Groep als beleidsadviseur en praktijkopleider, bijzonder lector 'inclusie van mensen met een verstandelijke beperking' bij Zuyd Hogeschool, onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling pedagogiek en onderwijskunde en voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Moonen vervult daarnaast diverse functies als docent, opleider en lid van besturen, commissies, tuchtcolleges en adviesraden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids