Logo_download
De leerlingenaantallen op reformatorische scholen voor speciaal onderwijs hebben niet veel te lijden van de invoering van de Wet passend onderwijs. Gert van Leeuwen, voorzitter van het landelijk samenwerkingsverband Berséba voor passend onderwijs, laat dat weten in een reactie op de berichtgeving dat speciale school De Ambelt verschillende vestigingen moet sluiten. Dit meldt het Reformatorisch Dagblad. 
“Reformatorische scholen voor speciaal onderwijs zullen niet zomaar verdwijnen,” aldus Van Leeuwen. Reden hiervoor is dat de leerlingenaantallen stabiel zijn gebleven, ondanks de invoering van het passend onderwijs. Berséba telt vijf speciale scholen, met ongeveer 1200 leerlingen. Volgens Van Leeuwen komt dit door de reformatorische grondslag. “We zijn al gewend om kinderen zo lang mogelijk op de reguliere basisschool te houden, omdat het aantal speciale scholen op reformatorische grondslag beperkt is. Voor veel ouders is het vanwege de afstand moeilijk of zelfs onmogelijk om hun kind naar het reformatorisch speciaal onderwijs te sturen. We hadden dus altijd al een extra reden om kinderen zo lang mogelijk op de reguliere reformatorische basisschool te houden.”
 
Berséba is zich daarnaast gaan richten op een nieuwe doelgroep, namelijk kinderen die tot de reformatorische achterban behoren en die zware ondersteuning op school nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen met een meervoudige beperking of zware gedragsproblemen. “Deze kinderen bezoeken op dit moment nogal eens openbare of algemeen christelijke scholen. Het is onze ambitie al deze kinderen uiteindelijk op te vangen op een reformatorische school.”
 
© Nationale Onderwijsgids