Normal_speciaal_passend_onderwijs_leerling_kind

In 2016 komt er in Helmond een school voor kinderen met een gehooraandoening en/of communicatieve problemen. De nieuwe school zal een vestiging zijn De Taalbrug uit Eindhoven. De nieuwe school komt in het huidige gebouw van De Toermalijn, waar ook Kentalis zich gaat vestigen. Dat meldt ED.

Kentalis, specialist op het gebied van zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren, werkt nauw samen met De Taalbrug. Per 1 januari 2016 vertrekt De Toermalijn uit het gebouw. Het pand is te groot geworden voor de school door het teruglopend leerlingenaantal. De leerlingen worden dan ondergebracht in twee andere panden van deze school voor speciaal onderwijs.

De Taalbrug verzorgt onderwijs en begeleiding aan leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking. De school heeft een speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs sector.

© Nationale Onderwijsgids