Rolstoel

AMSTERDAM - De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) blikt met tevredenheid terug op  de projecten die zij het afgelopen jaar financieel hebben gesteund, zo meldt het fonds op zijn website.

Een voorbeeld van deze projecten is een ov-app waarmee jongeren met een verstandelijke beperking zelfstandig kunnen reizen. De stichting heeft zich ook succesvol ingezet voor de realisatie van onder meer toegankelijke speeltuinen, rolstoelvaardigheidstrainingen, werkervaringsplekken en verwenvakanties.

Het NSGK is het grootste fonds in Nederland dat zich uitsluitend richt op kinderen en jongeren met een handicap. Het steunt de projecten die de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren stimuleren, met als doel dat zij uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn Keitz