Onderwijs nog belangrijker in samenwerking met Caribisch Nederland

Achttien onderwijs- en kennisinstellingen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland gaan hun samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschap verder opbouwen en intensiveren. Zo willen ze onder andere gezamenlijk onderwijsprogramma’s gaan ontwikkelen. De bijzondere samenwerking is het resultaat van de kennismissie aan het Caribisch gebied onder leiding van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Deze missie werd onlangs afgesloten op Curaçao. Dat meldt de Rijksoverheid. 

Minister Dijkgraaf (Nederland): ‘Samen met mijn collega-ministers uit de andere drie landen van het Koninkrijk hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan meer samenwerking binnen het Koninkrijkbeurs. Met succes. Kijk bijvoorbeeld naar de Koninkrijksbeurs voor de kortdurende uitwisseling van studenten. We gaan nu naar de volgende fase. Ik ben erg blij met dit initiatief van de kennisinstellingen. Het stokje kan nu op deze prachtige manier worden doorgegeven.”

Studenten uit de Caribische landen 

Minister Van Heydoorn (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Curaçao): “Studenten uit de Caribische landen staan in deze fase nog meer dan voorheen centraal. Dat vind ik belangrijk. Samen werken aan studiesucces is namelijk ook samen werken aan de juiste persoonsvorming van deze jongeren. De gezamenlijke kennisinstellingen zullen dit vormingsaspect nadrukkelijk meenemen in hun nieuwe programma’s. De initiatieven van de kennisinstellingen kunnen dan ook op mijn volledige steun blijven rekenen, want de Caribische landen hebben baat bij jonge professionals die goed in het leven staan."

Vervolgopleidingen aangevuld met wetenschap 

De instellingen bieden de hele ‘waaier’ aan vervolgopleidingen aan: mbo, hbo en wo, in dit geval aangevuld met de wetenschap. Ze willen samen gaan werken aan onder meer het ontwikkelen van gezamenlijke onderwijsprogramma’s. Denk bijvoorbeeld aan een lerarenopleiding. Het gaat ook om de uitwisseling van studenten (met behulp van de Koninkrijksbeurs), gezamenlijk praktijkgericht of academisch onderzoek en het met elkaar delen van informatie en onderwijsmiddelen. Bij de initiatieven gaat het ook om de doorwerking van het slavernijverleden in het onderwijs van nu.

Werkagenda 

In een intentieverklaring is afgesproken dat er een bestuurlijk overleg komt dat een werkagenda gaat opstellen. Daarbij worden ook studenten en partijen uit de arbeidsmarkt meegenomen. In de loop van dit jaar moeten de activiteiten en samenwerkingsvormen worden ontwikkeld.

Deeltijdopleiding bestuurskunde 

Individuele instellingen kunnen natuurlijk ook besluiten samen te gaan werken. Zo vonden tijdens de kennismissie de universiteiten van Aruba, Curaçao, Haagse Hogeschool en Universiteit Utrecht elkaar in de ambitie om een deeltijdopleiding bestuurskunde te starten. Dat moet de bestuurskracht op de eilanden versterken.

De betrokken partijen zijn vanuit Aruba EPI, University of Aruba en IPA, vanuit Caribisch Nederland SGB Bonaire, vanuit Curaçao Nilda Pinto SBO en University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez en vanuit Sint Maarten University of St. Martin en NIPA.

Vanuit Europees Nederland gaat het om ROC Amsterdam, ROC Zadkine, Aeres, De Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool, NHL Stenden, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, KNAW en NWO. 

Door: Nationale Onderwijsgids