Ouderbetrokkenheid gespreksonderwerp tijdens debat Tweede Kamer

Ouders & Onderwijs heeft op woensdag 10 april een rondetafelgesprek gehad met de Tweede Kamer. Tijdens dit onderwerp zijn onder andere de ouderbetrokkenheid, ouderraden en schoolkosten in het mbo besproken. Het gesprek was vooral bedoeld om knelpunten aan het licht te brengen. De stichting Ouders & Onderwijs was aanwezig om onder andere ervaringen en signalen te delen, aldus Ouders en Onderwijs.

De betrokkenheid van ouders is volgens de stichting cruciaal in het onderwijs. Studenten waarvan de ouders betrokken zijn stoppen namelijk minder vaak met hun opleiding. Veel ouders willen ook graag op de hoogte worden gehouden van het onderwijs, maar in de huidige samenleving gebeurt dit nog steeds erg weinig.

Gebrek aan ouderraden

Het gebrek aan ouderraden in het mbo was een ander onderwerp. Er zijn vrijwel geen ouderraden in het middelbaar beroepsonderwijs. Door ouderraden op te richten geef je de ouders een belangrijke stem binnen het schoolbeleid. Ouders worden in de huidige situatie vaak pas betrokken en geconfronteerd met problemen van hun kinderen als het eigenlijk al te laat is.

Hoge schoolkosten 

Schoolkosten voor de ouders van studenten kunnen tijdens een opleiding behoorlijk oplopen. Studenten hebben bijvoorbeeld werkkleding, gereedschap en allerlei andere spullen nodig. Er zijn al verschillende stappen gezet om bepaalde kosten te vergoeden voor mbo-studenten, maar velen zijn van mening dat alle kosten voor de scholieren moeten worden vergoed. Op die manier creëer je gelijke kansen voor iedereen.

Het gebrek aan hulp en ondersteuning binnen het mbo is zorgelijk. Door het gebrek aan begeleiding besluiten studenten die wat afhankelijker zijn vaak te stoppen met hun opleiding. Dit leidt vervolgens tot de hoge uitval in het mbo. De ouders hopen dus op verbetering. Ze pleiten voor verandering en verbetering van het passend onderwijs. Ze willen bijdragen aan een beter mbo waarin de belangen van studenten én hun ouders vooropstaan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema