Nog steeds ongelijkheid binnen het mbo, ondanks 1,6 miljard euro

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs krijgen niet dezelfde kansen om het beste uit zichzelf te halen. Hun achterstanden zijn niet kleiner geworden, ook al heeft de overheid 1,6 miljard euro uitgegeven om discriminatie en ongelijkheid tegen te gaan. "Het bewijs ontbreekt dat de huidige stimuleringsmaatregelen de ongelijke kansen in het mbo terugdringen", concludeert de Algemene Rekenkamer.

Extra investeringen in het mbo

Het ministerie van Onderwijs wil in de komende jaren nog eens 1 miljard euro uittrekken om kansenongelijkheid tegen te gaan. Volgens de Rekenkamer moet het ministerie duidelijke afspraken maken en doelen stellen. "De minister van OCW weet niet hoe groot het probleem van kansenongelijkheid in het mbo is", en recente afspraken om in de gaten te houden of de aanpak werkt, zijn "onvoldoende duidelijk en concreet".

Onderwijsminister kijkt naar oplossingen

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf zegt in een reactie dat hij met scholen en de overkoepelende MBO Raad wil kijken "hoe we kunnen zorgen dat de goede voorbeelden beter en breder kunnen worden gedeeld, zowel binnen een school, als tussen de scholen. En we zo ook beter zicht krijgen op wat wel en niet werkt."

Door:ANP