Normal_internship-training-in-office-2021-09-24-04-10-12-utc

Organisatie SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft de erkenningsregeling voor leerbedrijven strenger gemaakt. Zo moeten bedrijven die een erkenning willen, duidelijk kunnen aantonen dat er hun bedrijf een veilige werkplek is. Dit meldt MBO Today.

Het erkenningsreglement wordt aangepast als gevolg van het stagepact dat eerder dit jaar was afgesloten. Hierin staat dat alle deelnemers in het onderwijsstelsel zich volop gaan inzetten om stagediscriminatie te bestrijden. In het originele reglement stond al vermeld dat een mogelijke stageplek een (sociaal) veilige leerplaats is. Nu is dit expliciet genoteerd. 

Maatregelen

Wanneer een leerbedrijf zich aanmeldt bij de organisatie, moeten zij concreet kunnen aantonen dat zij maatregelen hebben getroffen om discriminatie en ander ongewenst gedrag tegen te gaan. Medewerkers van SBB moeten dan ook actief in gesprek gaan met het leerbedrijf, waarbij handhaving van gelijke kansen bij werving en selectie ook onderdeel van is.
 
De erkende leerbedrijven kunnen vervolgens ‘stagematching’ gebruiken. Bij stagematching wordt een leerling direct bij een leerbedrijf geplaatst door de school en vindt er een ‘klikgesprek’ plaats. Terwijl minister Dijkgraaf dacht dat dit een goed systeem zou zijn, bevindt het nog in de experimentele fase vanwege werkgevers die dit niet wilden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch