Normal_sellers-working-in-the-bakery-shop-2021-12-09-20-36-38-utc__1_

Vanaf studiejaar 2023/2024 kunnen mbo-studenten twee nieuwe opleidingen volgen op het Friesland College. De instelling heeft de opleidingen tot leidinggevende in de bakkerij en manager in de mobiliteitsbranche toegevoegd aan het onderwijsaanbod. Het gaat in beide gevallen om mbo-niveau 4-opleidingen die een aanvulling zijn op de niveau 3-opleidingen. Friesland College en ROC Friese Poort fuseren vanaf het nieuwe schooljaar in Firda. Dit meldt Groot Sneek. 

Het Friesland College heeft al opleidingen op het gebied van bakken op niveau 2 en 3 en een Patissier-opleiding op niveau 4. De opleiding tot leidinggevende in de bakkerij maakt het aanbod op Firda compleet. Niveau 4-opleidingen zijn direct te volgen na het vmbo.

Adviseur mobiliteitsbranche 

Na de zomervakantie komt ook de opleiding tot adviseur mobiliteitsbranche niveau 4 erbij. Op niveau drie was de opleiding (tot verkoper) er al. De nieuwe studie omvat onder meer sales, financiën, commercie en algemeen management.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky